Bài 6 Học lái đường vòng quanh co

Hôm nay Trung tâm đào tạo lái xe Hà Nội tiếp tục gửi tới các bạn học viên bài thực hành sa hình lái xe trên đường vòng quanh co.

Các bước thực hiện:

Lái xe qua đường vòng quanh co trong vùng giới hạn của hình thi trong thời gian 2 phút.
Lái xe qua vạch kết thúc.

Yêu cầu đạt được:

Đi đúng hình quy định của hạng xe thi;
Bánh xe không đè vào đường giới hạn ống khí;
Hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút;
Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.
Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20km/h đối với hạng C, E.

Các lỗi bị trừ điểm:

Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền thi;
Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí, cứ quá 5 giây bị trừ 5 điểm.
Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 2 phút bị trừ 5 điểm.
Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi.
Xử lý tình hống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.
Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm;
Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 6 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

You may also like...

0978348557